Новини и събития

Категории

5.06.2018 |
Новини,  |
blsac

На 30 май КСЧМ проведе кръгла маса на тема: "Замърсяването на Черно море с пластмасови отпадъци-инициатива за сътрудничество за превръщане на настоящите предизвикателства в бъдещи възможности за устойчиво развитие".

11.05.2018 |
Новини,  |
blsac

КСЧМ организира Кръгла маса на тема: „Замърсяването на Черно море с пластмасови отпадъци-инициатива за сътрудничество за превръщане на настоящите предизвикателства в бъдещи възможности за устойчиво развитие“.

21.03.2018 |
Новини,  |
blsac

На 26 и 27 март 2018 г. в  хотел "Суис-Белхотел Димят", гр. Варна, ще се проведе среща на Общото събрание на КСЧМ. Вижте дневния ред по-долу.

24.11.2017 |
Новини,  |
blsac

На 20 и 21. 11.2017 г. в хотел "Интернационал" в гр. Синая, Румъния се проведе Общо събрание на КСЧМ. Официален гост на събранието от страна на ЕК от ГД МОРЕ беше г-жа Паскал Колсън - координатор и отговорник за функционирането на Консултативните съвети в ЕО.

27.10.2017 |
Новини,  |
blsac

На форум на GFCM и GD MАRE проведен в Черна гора на 19-20.10.2017 е решено квотата за калкан да нарасне на 114 тона по 57 тона за България и Румъния. Това е резултат постигнат и с активното участие на Консултативният съвет за Черно море (КСЧМ), който осъществи поредица от срещи на най-високо ниво...

27.09.2017 |
Новини,  |
blsac

На 21.09.2017 г. в Централата на Генералната дирекция морско дело и рибарство (DG MАRE) се проведе среща с ръководството на Консултативният съвет на Черно море (BlSAC). От страна на  BlSAC участваха г-н Манаила Мариан Соринел - Председател на консултативният съвет и д-р Йордан Господинов-Генерален секретар...

8.09.2017 |
Новини,  |
blsac

На 5.09 в Рим в централата на General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM) се проведе среща, на която Mr. Abdellah Srour - Executive Secretary прие ръководството на Консултативния съвет за Черно море (BlSAC) в лицето на неговият Председател г-н Сорин Манаила и Генералният секретар д-р Йордан Господинов.

15.08.2017 |
Новини,  |
blsac

На 21 септември 2017г., в Брюксел ще се проведе среща между Генералния директор на ГД МАРЕ – г-н Мачадо и Председателя и Генералния секретар на КСЧМ.

15.08.2017 |
Новини,  |
blsac

На 15 септември 2017 г., в Грузия, гр. Батуми ще се проведе конференция на тема Син Растеж и заинтересованите страни в Черноморския регион.

15.08.2017 |
Новини,  |
blsac

На 5 септември 2017 г., Председателят на КСЧМ – г-н Манаила Мариан Соринел и Генералният секретар – д-р Йордан Господинов ще проведат среща с Изпълнителният директор на GFCM.