Новини и събития

Категории

НАЗАД
21.03.2018 |
Новини,  |
blsac

На 26 и 27 март във Варна ще се проведе среща на Общото събрание на КСЧМ

На 26 и 27 март 2018 г. в  хотел "Суис-Белхотел Димят", гр. Варна, ще се проведе среща на Общото събрание на КСЧМ. Вижте дневния ред по-долу.

26.03.2018 /понеделник/
13.30 Регистрация на членовете на ОС, официални лица и гости. Проверка кворум;
13.50 Откриване на заседанието, определяне на водещ на събранието, избор на протоколиращ и преброител;
14.00 Представяне на официалните лица и гостите, приветствия;
14.20 Гласуване на дневния ред;
14.30 Приемане на доклад за дейността на Сдружението;
14.50 Приемане на годишния финансов отчет за 2017 г.;
15.20 Кафе пауза
16.00 Предоставяне на отчет за внесения членки внос за 2017 и 2018 г.
16.20 Разглеждане на финансовото състояние на база платен членски внос;
16.50 Разни;


27.03.2018 /вторник/
10,00 Откриване на заседанието. Регистрация на членовете на ОС;
10.20 Разглеждане на състава на работните групи през 2018 г.
10.50 Кафе пауза
11.20 Определяне дати за срещи на работните групи;
11.50 Определяне теми за работните групи и възможности за превличане на учени и ползване на данни от институциите /предложения/.
12.30 Обяд
14.00 Представяне и разглеждане на Министерска декларация по въпросите на рибарството и аквакултурите, която ще се приеме на Конференция в София 06-07.06.2018
15.30 Други