Новини и събития

Категории

НАЗАД
29.06.2018 |
Събития,  |
blsac

Кръгла маса на тема "Замърсяването на Черно море с пластмасови отпадъци" (30.05.2018)

На 30 май 2018 г. в хотел Аква, гр. Бургас, КСЧМ в синхрон с новата Европейска стратегия за пластмасовите отпадъци и кръговата икономика, проведе кръгла маса на тема "Замърсяването на Черно море с пластмасови отпадъци -инициатива за сътрудничество за превръщане на настоящите предизвикателства в бъдещи възможности за устойчиво развитие."

Сред поканените бяха представители на Дирекция “Морско дело и рибарство” към Европейската Комисия, министерства, кметове на морски общини, научни институции, екологични организации, туристическия бранш, представители на рибопреработвателните и рибарски сдружения, производители на пластмасови изделия с иновативна и екологична насоченост, фирми за рециклиране на отпадъци, ИАРА и управители на рибарски пристанища с цел открит диалог и интеграция на различните сектори за постигане на обща кауза. Кръглата маса премина при изключително интересни и динамични дискусии, акцентиращи върху различните аспекти на замърсяването с пластмасови отпадъци и ключовата роля на дребно-рибарския сектор в решаването на този належащ проблем.

Следвайки връзката, може да се запознаете с Финален доклад на кръглата маса

 
В подкрепа на кръглата маса, художникът-журналист Стоян Радев представи изложба на маслени платна на тема „Дребните рибари- бит, поминък и любов към природата“, а участието му беше оценено с връчване на благодарствено писмо.

 
Въпреки, че някои от поканените страни бяха възпрепятствани да участват в кръглата маса, КСЧМ сърдечно благодари на всички присъстващи за успешното полагане на началото на пълноценни дискусии и бъдещи ползотворни сътрудничества на регионално и международно ниво.
 
На 31 май 2018 г. в хотел Аква, гр. Бургас се състоя среща на работните групи 1: „Възможности за риболов в защитените морски зони“ и 2: „Устойчив риболов – съоръжения и ресурси“ към КСЧМ с цел анализ на попълнените от участниците в кръглата маса на 30.05.2018 формуляри и изготвяне на препоръки към съответните заинтересовани страни. Срещата доведе до изготвяне на конструктивни предложения към общини, министерства, различни сектори на промишлеността и рибарските асоциации с цел за превенция, събиране, рециклиране и наблюдение на замърсяването с пластмасови отпадъци.