Новини и събития

Категории

НАЗАД
24.09.2018 |
Новини,  |
blsac

На 5 октомври 2018 г. ще се проведе среща на Работна група 2 към КСЧМ

На 5 Октомври 2018 г. ще се проведе среща на Работна група 2 към КСЧМ - „Устойчив риболов- съоръжения и ресурси“ с начален час 13.00 ч. в хотел Делмар, Констанца, Румъния. За повече информация виж тук...

ДО: Членовете на работна група №2
„Устойчив риболов- съоръжения и ресурси“

ПОКАНА

Консултативният съвет за Черно море /КСЧМ/ Ви кани на заседание на работна група „Устойчив риболов- съоръжения и ресурси“ на 5 октомври 2018 г. /петък/, хотел Делмар, гр. Констанца, Румъния, с начален час 13.00 ч.

Работната група се свиква от ръководителя на работната група- Г-жа Любов Георгиева.

Участници: Димитрина Костова, Любов Георгиева, Димитър Канариев, Кирил Жеглев, Емил Милев, Флорин Лукиан, Манаила Мариан Соринел, Щефан Топорау, Драгош Бухай, Клаудиу Робе.

 

Дневен ред:

1. Избор на водещ на събранието, избор на протоколчик

2. Разглеждане възможностите, които дава европейското, румънското и българското законодателство за използване на уреди за улов на дънни обитатели.

3. Представяне на постиженията на румънският институт “Григор Антипа“. Докладване на проф. Симеон Николаев относно проведените опити с пневматична драга и други подобни уреди.

4. Предложения за изготвяне на препоръка към официалните власти на двете страни относно възможностите за използване на определени уреди за улов на двучерупчести

5. Разглеждане становището на Сдружение "Европейска асоциация на рибарите в Черно море"изготвено по решение от предходното заседание относно:

-  Обсъждане на дребно-мащабният риболов в рамките на работните групи за 2018г., фокусирайки се върху следните теми:

-  Развитие на дребно-мащабния риболов;

-  Преоразмеряване на дребно-мащабния риболов;

-  Научни изследвания на дейността по дребно-мащабния риболов;

- Оценка на регионалните особености на дребно-мащабния риболов чрез регионализиран подход.

-  Идентифициране на любителския риболов в Черно море по отношение на търговските рибни запаси.

6. Други.