Новини и събития

Категории

НАЗАД
3.10.2018 |
Събития,  |
blsac

Конференция на високо равнище за устойчивото рибарство в Средиземно и Черно море - Малта, 25-26.09.2018

На 25-26 септември в Малта Генералната комисия по рибарство за Средиземно море и Черно море (ГКРСМ) съвместно с Организацията по прехрана и земеделие на Организацията на обединените нации (ФАО) организира и проведе "Конференция на високо равнище за устойчивото рибарство в Средиземно и Черно море".

Това събитие представлява кулминацията на работата, извършена през последните години, която се стреми да предизвика политическа воля и конкретни действия за подкрепа на дребно-мащабния риболов в региона.

През първи ден срещата протече с дискусиите, срещи и събеседвания със заинтересованите страни,  а на 26 септември се проведе среща на високо равнище. На събитието се изтъкна, че през последните години е постигнат значителен напредък. Акцентираха се случаи на най-добри практики в регионите, в съответствие с проекта за регионален план за действие за малките риболовни дейности в Средиземно море и Черно море (RPOA- SSF), който бе приет на втория ден. Консултативният съвет за Черно море взе активно участие в срещите, коментарите и дискусиите. Председателят на Европейската асоциация за рибарите в Черно море г-жа Димитрина Костова, член на КСЧМ, получи награда на церемонията по награждаване на най-добрите практики за дребно-мащабен риболов.

Тази бе единствената награда от държава-членка на европейския съюз, от региона на Черно море. На същото събитие Председателят на КСЧМ г-н Манаила подписа  плана за действие за малките риболовни дейности в Средиземно море и Черно море (RPOA- SSF).

 

малта

малта