Новини и събития

Категории

НАЗАД
15.08.2017 |
Новини,  |
blsac

Четвърта конференция на тема Син растеж в Батуми, Грузия - 15 септември 2017

На 15 септември 2017 г., в Грузия, гр. Батуми ще се проведе конференция на тема Син Растеж и заинтересованите страни в Черноморския регион.

На 15 септември 2017 г., в Грузия, гр. Батуми ще се проведе конференция на тема Син Растеж и заинтересованите страни в Черноморския регион. Председателят на КСЧМ и Генералният секретар ще присъстват на това събитие. Г-н Манаила като говорител ще направи кратка презентация по следните теми:

  1. Представяне на КСЧМ;
  2. Статистика на българските и румънските рибарски съдове;
  3. Уловите на България и Румъния през последните няколко години;
  4. Основни предизвикателства пред сектора в двете страни: България и Румъния:
    • Разширяването на зоните от Натура 2000;
    • Риболов на вида Rapana Venosa;
    • Увеличаване на квотата за калкан.