Новини и събития

Категории

НАЗАД
22.11.2018 |
Новини,  |
blsac

Д-р Йордан Господинов е новият Председател на Консултативният съвет за Черно море

На 19-20.11.2018 г. във Варна се проведе Изборно Общо събрание на Консултативният съвет за Черно море (КСЧМ). На събрание бе избран нов 10 членен състав на Управителният съвет, чийто председател през следващите три години ще бъде д-р Йордан Господинов.

За нов Генерален секретар бе избран Флорин Лучиан, който е румънски гражданин и наследява д-р Господинов на този поста.

Събранието прие редица важни решения по предстоящи промени в устава, като определи срокове и отговорници, които да изработят предложенията за текстове. Общото събрание прие молбите и документите на пет нови кандидати за членове, три от които риболовни организации, една организация за търговия с риба и една НПО.

Консултира със своите членове предложените текстове на работната програма за 2019 г. и прие проект на бюджет и размерът на членският внос за идната година.

Д-р Господинов благодари на всички за оказаната му чест и за избирането му за председател на този така висок форум, както и за отговорното поведение при провеждането на Общото събрание.

Като европейски наблюдател на събранието присъства координатора за Консултативните съвети в ЕК и представител на ГД МОРЕ  г-жа Паскал Колсън.  

 

Снимки: