Новини и събития

Категории

НАЗАД
4.01.2019 |
Новини,  |
blsac

График на срещите на КСЧМ за 2019 година

По-долу ще намерите пълния график на срещите на Консултативния съвет за Черно море за новата 2019 година.

BlSAC meetings – 2019 - Срещи на КСЧМ за 2019 г
General Assembly /
Общо събрание
Varna/ Варна 21 - 22 03.2019
Constanta/ Констанца 29 - 30. 10.2019
Executive Committee /
Изпълнителен комитет
Varna/ Варна 19 - 20.02.2018
Constanta/ Констанца 17.05.2019
Constanta/ Констанца 26 - 27.09.2019
Working Group 1
(Fishing opportunities in
Marine Protected Areas) /
Работна група 1
Varna/ Варна 18.02.2018
Constanta/ Констанца 15.05.2019
Constanta/ Констанца 25.09.2019
Working Group 2
(Sustainable fishing
gears and resources) /
Работна група 2
Varna/ Варна 20.03.2019
Constanta/ Констанца 16.05.2019
Constanta/ Констанца 28.10.2019
Roundtable (not
specified yet) /
Кръгла маса
Constanta/Константа July /
Юли
Roundtable (not
specified yet) /
Кръгла маса
Place / Място November /
Ноември