Новини и събития

Категории

НАЗАД
2.07.2019 |
Новини,  |
blsac

Среща на работна група 2

На 24.06.2019 г в гр. Констанца, Румъния се проведе заседание на „Работна група 2 - Устойчив риболов, съоръжения и ресурси“ към Консултативният съвет за Черно море (КСЧМ).

Заинтересовани организации от сектор риболов и екологични НПО заседаваха на тема „Калкан, улови, квоти, общ допустим улов (ОДУ), рагионализация на запаса, интензитет на риболова, социален или икономически ефект, възможност за маркиране“. 

Тяхната работа бе подпомогната от активни наблюдатели-експерти и учени от България и Румъния. Заседаващата група се възползва също и от различни научни становища на водещи институти, позиции на администрацията по ключовият въпрос „Бъдещ план за управление на калкана в средно-срочен план“, както и от база данни предоставени ни от ИАРА България и АМПА Румъния. До дни „Работна група 2“ ще предостави за процедурно съгласуване поредица от препоръки към Изпълнителният комитет на КСЧМ и същите ще бъдат изпратени дo Главна дирекция море на ЕС (DG MARE) и към Генералната комисия по риболова в Средиземно и Черно море (GFCM).