Новини и събития

Категории

НАЗАД
18.01.2020 |
Събития,  |
blsac

График на срещите на КСЧМ за 2020 г.

По-долу ще намерите пълния график на срещите на Консултативния съвет за Черно море за 2020 година.

Планирани срещи на КСЧМ за 2020 г.:

Заглавие Дата Място Въпроси, за разглеждане
РГ 1 - Селективност в дънния риболов и спазване на задължението за разтоварване; 20 Февруари Варна
България
Начини за подобряване на риболовните инструменти
Управителен съвет 21 Февруари Варна
България
Одобрение на документи, подготовка на ОС, анализ на дейността на РГ от 2019г.
РГ 2 - Планове за управление на рибарството в рамките на мрежата от защитени морски територии по НАТУРА 2000; 17 Март Констанца
Румъния
Съществуващи планове за управление, предложение от участниците.
Общо събрание 18-19 Март Констанца
Румъния
Одобрение за одит от 2019 г., окончателен доклад за дейността, актуализиран списък на членовете.
Първи технически консултации със заинтересованите страни относно инвестициите в аквакултури в Черно море 9-10 Април Бургас
България
ГКРСМ
РГ 3 - Прилагане на Рамковата директива за морската стратегия в Черно море; главно D1, D3 - Търговска риба и миди, D4 - Предписания 4: Хранителни вериги, D10 - Морски отпадъци; 14 Май Тулча
Румъния
Представяне на предписанията. Дискусия за доброто състояние на околната среда
РГ 4 - Състояние на риболова на рапана,перспективи, развитие на улова, свързани данни, пазари, риболовна техника, прилов; 15 Май Тулча
Румъния
Продължаване на работата на РГ от 2019 г.
Сесия SGSABS за хамсия в Черно море 20-24 Юли Трабзон
Турция
ГКРСМ
Среща за създаване на Обсерватория за аквакултури за Черно море 15-16 Септември Трабзон
Турция
ГКРСМ
РГ 5 - Събиране на данни и прилагане на действия насочени към поддържане на система за безопасност, здраве и контрол на дребномащабния и търговския риболов, с цел създаване на по-добри условия, като се вземат предвид всички риболовни подсектори: аквакултура, разтоварване, центрове за първа продажба, центрове за преработка, съхранение, транспорт, търговия и проследяване. 29 Септември Констанца
Румъния
Продължаване на работата на РГ от 2019 г. Представяне и обсъждане на документите от семинара за проследяване от 2019 г. - Брюксел
Управителен съвет 30 Септември Констанца
Румъния
Подготовка на ОС, представяне на дейността през 2020 г. Предложения за 2021 г.
Девето заседание на Работната група за Черно море 30 Септември - 2 Октомври Бургас
България
ГКРСМ
Черноморска Конференция 5-6 Октомври Грузия ГКРСМ - Преглед на декларация София
Среща на Консултативните съвети Ноември Брюксел
Белгия
 
44 сесия на GFCM 2-6 Ноември Тирана
Албания
ГКРСМ
РГ 6 - Изпълнение на задължението за разтоварване; 18 Ноември Варна
България
Продължаване на работата на РГ от 2019 г. Представяне на нови документи и напредък
Общо събрание 19-20 Ноември Варна
България
Приемане на РП за 2021 г., приемане на предложението за бюджет за 2021 г, други.
…….*      

 
* Управленски срещи през годината, ако е необходимо (трябва да бъде отдаден приоритет на Изпълнителните комитети).

*неизчерпателен списък