Новини и събития

Категории

НАЗАД
8.09.2017 |
Новини,  |
blsac

Среща в GFCM

На 5.09 в Рим в централата на General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM) се проведе среща, на която Mr. Abdellah Srour - Executive Secretary прие ръководството на Консултативния съвет за Черно море (BlSAC) в лицето на неговият Председател г-н Сорин Манаила и Генералният секретар д-р Йордан Господинов.

На 05.09.2017 г. в Рим в централата на General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM) се проведе среща, на която Mr. Abdellah Srour - Executive Secretary прие ръководството на Консултативния съвет за Черно море (BlSAC) в лицето на неговият Председател г-н Сорин Манаила и Генералният секретар д-р Йордан Господинов. На срещата присъстваха още г-н Мигел Бернал и Никола Фери отговорни за рибарството и законодателството.

От КСЧМ се поставиха темите за прекомерното разширение на зоните по НАТУРА 2000 в Черно море, които често засягат типичните исторически обусловени риболовни полета. Разисква се темата за възможностите в близко бъдеще  за увеличение на квотата за калкан за двете страни членки на ЕО опериращи в Черно море, както и европейските практики за улов на дънни обитатели, които да се приложат в Черно море. Разгледа се темата за рапана и неговото влияние на останалите дънни обитатели, както и нуждата от задълбочени анализи. От GFCM, акцентираха,  че ще се определят защитени зони за улов на акула и калкан с цел опазване на младите видове. Нужно е да се определят нивата на запасите от рапана и от двучерупчестите  и да се разпишат приоритетите. 

Обсъдена бе нуждата да има директен начин за събиране на данни  и сериозен социално икономически анализ.  От GFSM бе предложена възможност да се подпише меморандум за съвместно сътрудничество, което ще даде зелена улица на много съвместни инициативи.

Срещата протече изцяло  в конструктивен диалог и се потвърдиха желанието и откритостта за полагане на още по-големи усилия  за устойчив  и екологосъобразен риболов, институционалност в действията и преследване на общите интереси.