Новини и събития

Категории

НАЗАД
26.05.2020 |
Новини,  |
blsac

Извънредна среща на Управителния съвет на КСЧМ на 27 май

На 27 май ще се проведе извънредна среща на управителния съвет на КСЧМ чрез видеоконферентна връзка. Вижте дневния ред по-долу.

До членовете на УС на КСЧМ

 

ПОКАНА

Председателят на КСЧМ, на основание чл. 32, ал. 4 от Устава на КСЧМ, свиква Извънреден Управителен съвет, който ще се проведе на 27.05.2020г., от 10:00 ч.  чрез видео конферентна връзка със следния дневен ред:

 

Дневен ред


1.      Етап на подпомагане на сектора в България и Румъния в условията на COVID-19.

2.      Етап на развитие на класификацията на зоните за добив на двучерупчести и мониторинг на водите. 

3.      Определяне на място, час и дата за провеждане на Годишно отчетно Общо събрание съгласно предварително обявения дневен ред.

4.      Определяне на нови дати за провеждане на работни групи.

5.      Разни.

 

 

 

Изготвил: д-р Йордан Господинов

Председател на КСЧМ