Новини и събития

Категории

НАЗАД
5.03.2021 |
Новини,  |
blsac

Срещи на Работна група 1, Фокус група 1 и Управителен съвет

На 24 и 25 февруари Консултативният съвет за Черно море проведе първите си срещи за 2021 г.

Успешно приключи заседанието на Управителният съвет на КСЧМ. Утвърдени са Годишният отчетен доклад за дейността и Финансомият отчет. Избрани са ръководители на всички работни групи и на фокус групите.

Датите за работата им остават непроменени и ще се осъществяват предимно онлайн чрез платформата Zoom.