Новини и събития

Категории

НАЗАД
29.11.2021 |
Новини,  |
blsac

Нов Председател и нов Генерален секретар на КСЧМ

В периода 24-25 ноември 2021 г. се проведе Общото събрание на Консултативния съвет за Черно море.

На него г-н Даниел Бухай, представител на Румънската асоциация на рибарите "РО-Пескадор", беше избран за председател на КСЧМ за следващите 3 години, а г-н Йордан Господинов - за Генерален секретар.

На тази среща беше приета Работната програмана КСЧМ за 2022 г.