Новини и събития

Категории

НАЗАД
27.09.2017 |
Новини,  |
blsac

Среща на върха

На 21.09.2017 г. в Централата на Генералната дирекция морско дело и рибарство (DG MАRE) се проведе среща с ръководството на Консултативният съвет на Черно море (BlSAC). От страна на  BlSAC участваха г-н Манаила Мариан Соринел - Председател на консултативният съвет и д-р Йордан Господинов-Генерален секретар...

На 21.09.2017 г. в Централата на Генералната дирекция морско дело и рибарство (DG MАRE) се проведе среща с ръководството на Консултативният съвет на Черно море (BlSAC). От страна на DG MАRE участие в срещата взеха Генералният директор г-н Жоао Мачадо   и отговорникът за консултативните съвети г-жа Паскал Колсан. От страна на  BlSAC участваха г-н Манаила Мариан Соринел - Председател на консултативният съвет и д-р Йордан Господинов-Генерален секретар.

Г-н Манаила направи кратка презентация на сдружението, след което се  разискваха  следните теми:

  • Разширяването на териториите по НАТУРА 2000 в Черноморския регион и черноморските риболовни квоти;
  • риболовният капацитет на Румъния;
  • разрешени и забранени риболовни методи и възможности за прилагане на европейските практики в Черно море за улов на двучерупчести дънни обитатели;
  • възможности за участието на представители на дребно мащабният риболов в контрола, събирането на данни и почистване на акваторията от отпадъци.

КСЧМ получи одобрението на най-висшето ръководство и подкрепата в дейности и инициативи, които ще постигнат целите залегнали в програмата. Очертаха се перспективите, които се открива в съвместната работа с националните институции, с науката, с GFCM, както и с ЕК и ГД МОРЕ. Очаква се още тази година увеличение на квотата за калкан.