Новини и събития

Категории

НАЗАД
28.10.2017 |
Събития,  |
blsac

Среща на работна група към КСЧМ 19 - 20.10.2017

На 19-20.10.2017 г. в офиса на Консултативният съвет за Черно море в гр. Варна се проведе второто заседание на работна група „Вътрешно и външно сътрудничество и социален ефект на риболова в Черно море“.

Срещата протече в при следният дневен ред:

Ден 1

Преглед на данните за заетост в сектор рибарство, получени от румънската страна
Преглед на данните, получени от българската администрация
Обсъждане на данните


а) сравнение на ситуацията в двете страни
б) положителни и отрицателни тенденции за последните 3 години
в) възможни причини – мнения

 

 

Ден 2

 

  1. Обобщение на дискусията от предния ден – изводи
  2. Обсъждане на възможност за проучване на европейските практики
  3. Набелязване на следващи стъпки и задачи
  4. Определяне на дата за следващо заседание

 

Членовете на работната група взеха решение и възложиха на секретариата като неотложна задача да потърси услугите на научните работници проф. Симеон Николоев от Института по морски изследвания и развитие „Григор Антипа“ и доц. Виолин Райков от Института по океанология гр. Варна, да изготвят становище по въпросите и проблемите  съответно на рапана и белите миди. Конкретното задание за проучване, да се изготви от секретариата от офисите в Румъния и България и да бъде възложено на учените за докладване на предстоящото Извънредно Общо събрание, което ще се проведе в Румъния на 20 и 21 ноември 2017.