Новини и събития

Категории

НАЗАД
24.11.2017 |
Новини,  |
blsac

Общо събрание на КСЧМ в Синая, Румъния на 20-21.11.2017

На 20 и 21. 11.2017 г. в хотел "Интернационал" в гр. Синая, Румъния се проведе Общо събрание на КСЧМ. Официален гост на събранието от страна на ЕК от ГД МОРЕ беше г-жа Паскал Колсън - координатор и отговорник за функционирането на Консултативните съвети в ЕО.

На 20 и 21. 11.2017 г. в хотел "Интернационал" в гр. Синая, Румъния се проведе Общо събрание на Консултативния съвет за Черно море. Официален гост на събранието от страна на ЕК от ГД МОРЕ беше г-жа Паскал Колсън  - координатор и отговорник за функционирането на Консултативните съвети в ЕО. Присъстваха Изпълнителният директор  на Агенцията по рибарството на Румъния г-н Димулеску, г-н Симеон Николаев от Института за морско дело и рибарство "Григоре Антипа" , доц. Виолин Райков от Института по океанология в България.

Общото събрание изслуша и прие докладите и презентациите на учените. Обстойно се запозна с ролята и възможностите, които проекта "Black Sea 4 Fish" дава на членовете на КСЧМ. Общото Събрание гласува новата програма за 2018 г., както и проекта на бюджета .Утвърди приемането на четири нови члена - по два от България и Румъния:

  • Европейска асоциация на рибарите в Черно море
  • Национална асоциация Българско Черноморие
  • Асоциация Гриндул Лупилор
  • Асоциация за морски риболов в Черно море


Членовете на Общото събрание обстойно дебатираха дейността до сега, направиха преглед на изразходваните средства и набелязаха мерки за успешно приключване на 2017 г. Гласува се подготовката и подписването на меморандум с GFCM. Дебатира се и се реши подготовката и изпращане на препоръка до Държавите членки относно казусите, които поставят зоните по НАТУРА 2000 в риболовните полета. Срещата на Общото събрание приключи с отчетен напредък в дейността и набелязани мерки за развитие през 2018 г. Относно предстоящото председателство на България, Консултативният съвет за Черно море предвижда в началото на 2018 г. да проведе кръгла маса по въпросите на рибарството.