Noutăți & Evenimente

Categorii

ÎNAPOI
2.11.2018 |
Noutăți,  |
blsac

Adunarea Generală CCMN 19-20.11.2018 - Varna, Bulgaria

Pe data de 19 și 20.11.2018 la hotelul „Golden Tulip” din Varna, Bulgaria a avut loc Adunarea Generală a Consiliului Consultativ pentru Marea Neagră. Invitatul oficial al adunării a fost din partea CE de la GD MARE d-na Pascale Colson.

Vedeți ordinea de zi aici.

Către membrii
Adunării generale a  CCMN

 

INVITAȚIE

Consiliul administrativ al Consiliului consultativ pentru Marea Neagră /CCMN/, în temeiul articolului 26 din Legea privind persoanele juridice fără scop lucrativ și al articolului 21 din Statutul Consiliului consultativ pentru Marea Neagră, convoacă Adunarea Generală Electivă, care se va desfășura în zilele de 19 și 20 noiembrie /luni și marți/ anul 2018, în orașul Varna, hotelul Golden Tulip, sala „Golden Tulip“ , începând cu ora 13:00.

 

ORDINEA DE ZI

19.11.2018 (luni)

12.45 Înregistrare

13.00 -13.20 Deschiderea ședinței, alegerea conducătorului adunării, alegerea secretarului adunării   și a persoanei însărcinate cu numărarea voturilor ;

13.20 -13.40 Prezentarea persoanelor oficiale și a oaspeților, salutări;

13.40 – 14.10 Prezentarea: "Consilii Consultative" - Dna Pascale Colson, DG MARE;

14.10 – 14.40 Ieșirea și/sau excluderea unor membrii din CCMN, din cauza neachitării sistematice a taxei de membru și/sau din cauza unor încălcări sistematice  ale Statutului organizației  în cursul anilor 2017 și 2018 /art.12 din Statut/.

14.40 – 15.00 Examinarea unor cereri de admitere în CCMN,  depuse la Secretariat;

15.00 – 15.30 Pauză de cafea;

15.30 – 16.10 Examinarea propunerilor înaintate pentru modificarea Statutului CCMN . Dezbateri și punere la vot;

16.10 -16.50 Alegerea unui nou Consiliu administrativ al CCMN. Alegerea Președintelui  și Secretarului general al Consiliului administrativ;

17.00 Închiderea ședinței.

 

 

20.11.2018 (marți)

10.00 - Deschiderea ședinței Adunării Generale;

10.10 – 10.40 Aprobarea programului de lucru al CCMN pentru anul 2019;

10.40 -11.20 Dezbateri și aprobarea bugetului CCMN pentru anul 2019;

11.20 - 12.00 Stabilirea cuantumul taxei de membru în CCMN pentru anul 2019;

12.00 – 12.30 Pauză de cafea;

12.30 – 12.45  Alegerea unui auditor atestat;

12.45 – 13.20  Alte chestiuni.  Închiderea ședinței.

 

 

Toate persoanele împuternicite  trebuie să prezinte exemplarul original al mandatului  său  pentru partecipare la ședință, sau al mandatului de reprezentanță  valabil pentru întregul an 2018, care lucru să fie menționat în mod explicit.

Ordinea de zi a fost adoptată și aprobată în cadrul ședinței ordinare  a  CA al  CCMN.

 

Întocmit de:

Secretarul General al CCMN

D-r  Iordan Gospodinov