Noutăți & Evenimente

Categorii

ÎNAPOI
9.04.2019 |
Noutăți,  |
blsac

Reuniunea Adunarii Generale a BlSAC pe 7 Mai 2019

Pe data de 7 Mai 2019, la hotel Rosslyn Dimyat Hotel, Varna, se va desfasura intalnirea Adunarii Generale a BlSAC. Pentru mai multe informatii puteti consulta Agenda aici.

Membrilor Adunarii Generale BlSAC

 

 

Invitatie

Comitetul Executiv al Consiliului Consultativ al Mării Negre / BlSAC / pe baza art. 26 din Legea cu privire la Entitățile Juridice fără scop lucrativ și art. 21 din Statutul BlSAC, convoaca o Adunare Generală pe data de 7 mai, la Hotelul Rosslyn - Dimyat, Varna, incepand cu ora 9:30 a.m.

 

AGENDA

ASPECTE LEGATA DE PROCEDURĂ

P.1 Verificarea documentelor și a delegatiilor participanților

P.2 Alegerea conducătorului ședinței, a responsabilului pentru numararea voturilor și a raportorului procesului-verbal

 

PI. Decizia privind solicitarea/întreprinderea acțiunilor, inclusiv actionarea în justiție privind colectarea obligațiilor neplătite / sau scutirea obligațiilor financiare ale organizațiilor retrase / excluse / retrase.

PII. Acceptarea de noi membri în BlSAC

P.III Schimbări în componența și numărul membrilor Comitetului executiv al BlSAC. Excluderea membrilor ExCom, aleși în data 19-20.11.2018; Includerea de noi membri în ExCom.

P. IV Votarea raportului de activitate pentru anul 2018.

P.V Votarea raportului financiar pentru anul 2018 și prezentarea certificatului de audit.

P.VI Alegerea președintelui și vicepreședintelui pentru cele două grupuri de lucru ale BlSAC, precum și a mandatului acestora.

PV. Acceptarea modificărilor în Statutul CCMN.

P VI. Diverse, schimbarea adresei și a sediului CCMN.

Toate persoanele imputernicite sunt obligate să depună un exemplar original al imputernicirii notariale pentru reuniune, sau pentru anul 2019, menționat explicit.

 

 

Pregătit de:
Preşedinte
Dr. Yordan Gospodinov