За нас

КСЧМ е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, учредено на 20.07.2015 г. съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска дейност. Сдружението е регистрирано съгласно българското законодателство с централен офис във Варна .....

Мисия

Мисията на Консултативния съвет за Черно море е да насърчава балансирано представителство на всички заинтересовани страни в областта на рибарството и аквакултурите и ще допринася за постигането на целите на общата политика в областта на рибарството .....

Цели

Основните цели на КСЧМ са съвместими с целите и принципите на общата политика в областта на рибарството, посочени в Регламент (ЕС) No. 1380/2013, и по-специално в член 43, параграф 1 от него и приложение III към него и включват целите от ОПОР .....

Консултативен съвет за Черно море

Членове

КСЧМ се състои от Изпълнителен комитет и Общо събрание. Запознайте се с членовете тук.

Публикации

Публикуването на материали в този раздел все още предстои. Очаквайте скоро...

Документация

На тази страница ще намерите Устав, Учредителен протокол, Работна програма и др. Вижте ги тук.

Регламент (ЕС) No. 1380/2013

КСЧМ е създаден според целите и принципите на общата политика в областта на рибарството, посочени в член 43, параграф 1 и приложение III към Регламент на ЕС No. 1380/2013.

Най-новото в нашата галерия

Разгледайте последните снимки в нашата галерия. Обновяваме я често, така че може да се върнете отново, за да видите и по-нови снимки.

Новини

24.09.2018 |
Новини,  |
blsac

Среща на Управителния съвет на КСЧМ, която ще се проведе на 04.10.2018 г. (четвъртък) от 13.30 часа в хотел Делмар , гр. Констанца, Румъния. За повече информация виж тук...

24.09.2018 |
Новини,  |
blsac

На 5 Октомври 2018 г. ще се проведе среща на Работна група 2 към КСЧМ - „Устойчив риболов- съоръжения и ресурси“ с начален час 13.00 ч. в хотел Делмар, Констанца, Румъния. За повече информация виж тук...

29.06.2018 |
Събития,  |
blsac

На 30 май 2018 г. в хотел Аква, гр. Бургас, КСЧМ в синхрон с новата Европейска стратегия за пластмасовите отпадъци и кръговата икономика, проведе кръгла маса на тема "Замърсяването на Черно море с пластмасови отпадъци -инициатива за сътрудничество за превръщане на настоящите предизвикателства в бъдещи възможности за устойчиво развитие."