За нас

КСЧМ е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, учредено на 20.07.2015 г. съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска дейност. Сдружението е регистрирано съгласно българското законодателство с централен офис във Варна .....

Мисия

Мисията на Консултативния съвет за Черно море е да насърчава балансирано представителство на всички заинтересовани страни в областта на рибарството и аквакултурите и ще допринася за постигането на целите на общата политика в областта на рибарството .....

Цели

Основните цели на КСЧМ са съвместими с целите и принципите на общата политика в областта на рибарството, посочени в Регламент (ЕС) No. 1380/2013, и по-специално в член 43, параграф 1 от него и приложение III към него и включват целите от ОПОР .....

Консултативен съвет за Черно море

Членове

КСЧМ се състои от Изпълнителен комитет и Общо събрание. Запознайте се с членовете тук.

Публикации

В този раздел ще намерите презентации, доклади, материали от кръгли и маси и др. Вижте повече тук.

Документация

На тази страница ще намерите Устав, Учредителен протокол, Работна програма и др. Вижте ги тук.

Регламент (ЕС) No. 1380/2013

КСЧМ е създаден според целите и принципите на общата политика в областта на рибарството, посочени в член 43, параграф 1 и приложение III към Регламент на ЕС No. 1380/2013.

Най-новото в нашата галерия

Разгледайте последните снимки в нашата галерия. Обновяваме я често, така че може да се върнете отново, за да видите и по-нови снимки.

Новини

17.03.2023 |
Новини,  |
blsac

На 29 март 2023 г. в хотел "Палас", Слънчев ден, гр. Варна с начален час 10.30 ч., ще се проведе среща на Общото събрание на КСЧМ.

27.01.2023 |
Новини,  |
blsac

На 22 Февруари 2023 г. в хотел Контитентал Форум, гр. Констанца, Румъния и онлайн ще се проведат срещи на Работна група 6 към КСЧМ и Фокус група 1 на следните теми:

1.04.2022 |
Новини,  |
blsac

На 13 и 14 април 2022 г. в хотел "Рослин Димят", гр. Варна ще се проведе среща на Общото събрание на КСЧМ.