История

На 15.03.2011 г. д-р Йордан Господинов по покана на евродепутата г-жа Илияна Йотова прави изказване пред европейски депутати от комисията по “Рибарство”, където акцентира върху част от екологичните проблеми на Черно море, ограниченията за риболов на представителите на страните членки на ЕО и произтичащите от това напрежение с останалите оператори в Черно море. Следва посещението на група евродепутати през лятата на същата година за запознаване със сектора. Срещата им с риболовци, преработватели, оператори в аквакултурата и търговци от сектора. Нова среща през 2012 г. на ниво министри на земеделието на Р България и Р Румъния, където по покана на ГД МОРЕ изказване от страна на сектора правят д-р Йордан Господинов - АПРП БГ ФИШ и Димитър Димитров - Сдружение “Черноморски изгрев”. Следва посещение на Еврокомисар г-жа Мария Даманаки в България и срещата и с представители на сектор “Рибарство” на ниво представители ръководства на асоциации по проблемите на сектор рибарство в региона на Черно море. По покана на ГД МОРЕ на 13.06.2013 г. в Европейската комисия в Брюксел изказване правят д-р Йордан Господинов-БГ ФИШ, Димитър Димитров - “Черноморски Изгрев”, Деница Петрова - “Грийн Пийс”и се дебатиране на първите стъпки за създаване на РКС и консултации от страна на ЕК и на ГД МОРЕ за пътищата за постигане на консенсус при учредяването на съвета. Присъстват сродни организации от Р Румъния.

На 27.06.2013 г. на първа среща на заинтересованите представители от Българска страна Д-р Йордан Господинов акцентира върху факта, че РКС е орган, който трябва да бъде създаден по инициатива на заинтересованите оператори от сектора и от НПО за региона и то от представители от България и Румъния, като целта му ще е да идентифицира основните проблеми, да ги формира като теми за решаване и да консултира ЕК, като дава идеи и пътища за решаването им. Органа трябва да стартира своята дейност на 01.01.2015 г., като на първо време през месец септември под егидата на ЕК и лично на г-жа Моник Пария - Директор Дирекция “Средиземно и Черно море” в ГД МОРЕ ще се проведе среща между Р България и Р Румъния за даване на старт на процедурите по учредяването на такъв орган.