Членове

Списъчен състав на Изпълнителния комитет на
Консултативен съвет за Черно море КСЧМ

 1. НПО – Маре Нострум – представител Михаела Кандя;
 2. Асоциация за морски риболов "Черно море" – представител Габриел Чокан;
 3. Асоциация ОЛИМПУС I Черно Море – представител Клаудиу Робе;
 4. Асоциация на рибарите от пристанище Томиш – представител Флорин Лукиан;
 5. Асоциация „РО-ПЕСКАДОР“ Тулча – Даниел Бухай;
 6. Национална асоциация "Българско Черноморие" – представител Димитър Канариев;
 7. Асоциация на производителите на рибни продукти – БГ Фиш - представител Йордан Господинов
 8. Асоциация Одесос 2011 – представител Александър Тръпчев;
 9. Сдружение „МЕНА“ – представител Кирил Жеглев;
 10. Сдружение "Европейска асоциация на рибарите в Черно море" - представител Димитринка Костова. 

 

Списъчен състав на Общото събрание на
Консултативен Съвет за Черно море - КСЧМ

 1. Любов Георгиева – Асоциация на производителите на рибни продукти – БГ Фиш
 2. Емил Милев – Сдружение“ Черноморски Изгрев“
 3. Александър Тръпчев – Асоциация Одесос 2011
 4. Кирил Жеглев – Сдружение „МЕНА“
 5. Даниел Бухай - Асоциация „РО – ПЕСКАДОР” - Тулча 
 6. Сорин Манаила - ФЕДЕРАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА РУМЪСНКОТО МОРСКО РИБАРСТВО РО-ПЕСКАДОР МАРЯ НЯГРА - Констанца
 7. Клаудиу Робе -Асоциация ОЛИМПУС I Черно Море
 8. Флорин Лучиан -Асоциация на рибарите от пристанище Томиш
 9. Михаела Кандеа – Неправителствена организация Наше Море
 10. Лауренциу Миря – Организация на рибарите в Черно Море
 11. Сдружение "Европейска асоциация на рибарите в Черно море" - Димитринка Костова
 12. Национална асоциация "Българско черноморие" - Димитър Канариев
 13. Асоциация "Гриндул Лупилор" - Драгой Еуджен
 14. Асоциация за морски риболов "Черно море" - Габриел Чокан