Членове

Списъчен състав на Изпълнителния комитет на
Консултативен съвет за Черно море КСЧМ

 1. Екологична НПО  „MAРЕ НОСТРУМ“
 2. Сдружение за морски риболов „Черно море“.
 3. Сдружение на рибарите от пристанище Томис.
 4. Сдружение РО - ПЕСКАДОР
 5. Сдружение Национална асоциация българско Черноморие.
 6. Сдружение асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ
 7. Сдружение МЕНА
 8. Сдружение „Европейска асоциация на рибарите в черно море“.
 9. Сдружение „Приятели на Черно море“
 10. Сдружение „Иван Пацайкин - Мила 23“

 

Списъчен състав на Общото събрание на
Консултативен Съвет за Черно море - КСЧМ

 1. Екологична НПО "MAРЕ НОСТРУМ"
 2. Сдружение за морски риболов "Черно море"
 3. Сдружение на рибарите от пристанище Томис
 4. Сдружение РО - ПЕСКАДОР
 5. Сдружение Национална асоциация българско Черноморие
 6. Сдружение асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ
 7. Сдружение Одесос 2011
 8. Сдружение МЕНА
 9. Сдружение "Европейска асоциация на рибарите в черно море".
 10. Сдружение "Асоциация на дребномащабния риболов "Св. Николай Чудотворец"
 11. Сдружение "Приятели на Черно море"
 12. Сдружение "Иван Пацайкин - Мила 23"