Членове

Списъчен състав на Изпълнителния комитет на
Консултативен съвет за Черно море КСЧМ

 1. Национална асоциация "Българско Черноморие"
 2. Асоциация на производителите на рибни продукти – БГ Фиш
 3. Сдружение "МЕНА"
 4. Сдружение "Европейска асоциация на рибарите в Черно море"
 5. Фондация "Институт за екологична модернизация"
 6. НПО – Маре Нострум
 7. Асоциация "Иван Патцайкин - Мила 23"
 8. Асоциация на рибарите от пристанище Томиш
 9. Асоциация "РО-ПЕСКАДОР" Тулча
 10. Федерация на рибарските организации в Черно море

 

Списъчен състав на Общото събрание на
Консултативен Съвет за Черно море - КСЧМ

 1. Екологична НПО "MAРЕ НОСТРУМ"
 2. Сдружение на рибарите от пристанище Томис
 3. Сдружение РО - ПЕСКАДОР
 4. Сдружение Национална асоциация българско Черноморие
 5. Сдружение асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ
 6. Сдружение Одесос 2011
 7. Сдружение МЕНА
 8. Сдружение "Европейска асоциация на рибарите в черно море".
 9. Сдружение "Асоциация на дребномащабния риболов "Св. Николай Чудотворец"
 10. Сдружение "Иван Пацайкин - Мила 23"
 11. Сдружение "Институт за регионални стратегии"
 12. Сдружение "Дунавска идентичност"
 13. Сдружение "Българска асоциация на рибарите, преработвателите и търговците на бяла пясъчна мида Донакс трункулус"
 14. Рибарско сдружение "Головица"
 15. Федерация на рибарските организации в Черно море
 16. Фондация "Институт за екологична модернизация"
 17. Организация на производителите "Черноморска мида"