Членове

Списъчен състав на Изпълнителния комитет на
Консултативен съвет за Черно море КСЧМ

 1. Любов Георгиева – Асоциация на производителите на рибни продукти – БГ Фиш
 2. Емил Милев – Сдружение“ Черноморски Изгрев“
 3. Мила Николова -Съюз на транспортните синдикати в България
 4. Александър Тръпчев – Асоциация Одесос 2011
 5. Кирил Жеглев – Сдружение „МЕНА“
 6. Янко Янков – Асоциация на природозащитните организации, ловно-рибарските дружества и клубовете по спортен риболов в Бургас- АПОЛРДКСРБ
 7. Петър Генов – Сдружение „Морски звуци“
 8. Даниел Бухай - Аасоциация „РО – ПЕСКАДОР” - Тулча
 9. Сорин Манаила - ФЕДЕРАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА РУМЪСНКОТО МОРСКО РИБАРСТВО РО-ПЕСКАДОР МАРЯ НЯГРА - Констанца
 10. Клаудиу Робе -Асоциация ОЛИМПУС I Черно Море 
 11. Флорин Лучиан -Асоциация на рибарите от пристанище Томиш 
 12. Михаела Кандеа – Неправителствена организация Наше Море
 13. Лауренциу Миря – Организация на рибарите в Черно Море 

 

Списъчен състав на Общото събрание на
Консултативен Съвет за Черно море - КСЧМ

 1. Любов Георгиева – Асоциация на производителите на рибни продукти – БГ Фиш
 2. Емил Милев – Сдружение“ Черноморски Изгрев“
 3. Мила Николова - Съюз на транспортните синдикати в България 
 4. Александър Тръпчев – Асоциация Одесос 2011
 5. Кирил Жеглев – Сдружение „МЕНА“
 6. Янко Янков – Асоциация на природозащитните организации, ловно-рибарските дружества и клубовете по спортен риболов в Бургас- АПОЛРДКСРБ
 7. Петър Генов – Сдружение „Морски звуци“
 8. Румяна Иванова - Българска фондация Биоразнообразие
 9. Българско дружество за защита на птиците (БДЗП)
 10. Даниел Бухай - Асоциация „РО – ПЕСКАДОР” - Тулча 
 11. Сорин Манаила - ФЕДЕРАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА РУМЪСНКОТО МОРСКО РИБАРСТВО РО-ПЕСКАДОР МАРЯ НЯГРА - Констанца
 12. Клаудиу Робе -Асоциация ОЛИМПУС I Черно Море
 13. Флорин Лучиан -Асоциация на рибарите от пристанище Томиш
 14. Михаела Кандеа – Неправителствена организация Наше Море
 15. Лауренциу Миря – Организация на рибарите в Черно Море
 16. Сдружение "Европейска асоциация на рибарите в Черно море" - Димитринка Костова
 17. Национална асоциация "Българско черноморие" - Димитър Канариев
 18. Асоциация "Гриндул Лупилор" - Драгой Еуджен
 19. Асоциация за морски риболов "Черно море" - Габриел Чокан