Istorie

Pe data de 15.03.2011, dr. Yordan Gospodinov, la invitația eurodeputatului d-na Iliana Yotova, a făcut o declarație în fața deputaților din Comisia pentru ”Pescuit“, unde a accentat pe o parte din problemele ecologice ale Mării Negre restricțiile de pescuit ale reprezentanților țarilor membre CE și problemele care rezultă din această tensiuneă cu ceilalți operatori din Marea Neagră. A urmat și vizita unui grup de eurodeputați în vara anului respectiv, cu scopul de a se familiariza cu sectorul. Întâlnirea lor cu pescari, procesatori, operatori în acvacultura și comercianți din sector. În anul 2012 a avut loc o nouă întâlnire la nivel de miniștri ai Agriculturii din R. Bulgaria și România, unde la invitația făcută de GD MORE, au făcut declarații dr. Yordan Gospodinov-APRP BG FIȘ și Dimităr Dimitrov - Asociația „Cernomorski izgrev“. A urmat și vizita Eurocomisarului d-na Maria Damanaki în Bulgaria și întâlnirea ei cu reprezentanții din sectorul ”Pescuit“ la nivel de reprezentanți ai conducerii asociațiilor cu privire la problemele din sectorul pescuitului în regiunea Mării Negre. La invitația GD MORE pe data de 13.06.2013, în Comisia Europeană la Bruxelles au fost făcute declarații de către dr. Yordan Gospodinov-BG FIȘ, Dimităr Dimitrov - ”Cernomorski izgrev“, Denița Petrova – ”Green Peace“, unde s-au dezbătut primii pași pentru crearea Uniunii de Cooperare Regională (UCR) și consultări de către CE și GD MORE despre modalitățile de a se ajunge la un consens la înființarea consiliului. Au fost prezente și organizații similare din România.

Pe data de 27.06.2013, la prima întâlnire a reprezentanților interesați din partea bulgară, dr. Yordan Gospodinov a subliniat faptul că UCR este un organism care trebuie să fie înființat la inițiativa operatorilor interesați din sector și din ONG-urile pentru regiunea, și anume de reprezentanți din Bulgaria și România, al cărui scop va fi să identifice principalele probleme, să le formeze ca subiect de rezolvat și să consilieze CE, oferind idei și modalități de a le rezolva. Organismul trebuie să înceapă activitatea sa la 01.01.2015, astfel încât la început în septembrie, sub auspiciile CE și personal ale d-nei Monique Pariat – Directorul direcției ”Marea Mediterană și Marea Neagră“ în cadrul GD MORE va avea loc întâlnirea între R. Bulgaria și România pentru a inizia procedurile cu privire la înființarea unui astfel de organism.