Misiunea CCMN

Va promova reprezentarea echilibrată a tuturor părților interesate din sectorul pescuitului și acvaculturii, și va contribui la realizarea obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului.

Consiliul consultativ pentru Marea Neagră va promova cooperarea cu părțile interesate din alte țări care au ieșire la mare, care să furnizeze informații și sfaturi pentru gestionarea durabilă a resurselor în acest bazin maritim. În acest scop, la adunările Consiliului pot fi invitați experți din aceste terțe părți în calitate de observatori.

Consiliul consultativ pentru Marea Neagră va transmite Comisiei și statelor membre interesate recomandări și sugestii cu privire la gestionarea pescuitului, precum și la aspectele socio-economice care se referă la conservarea pescuitului și acvaculturii.

Vor notifica Comisia și statele membre despre probleme legate de gestionarea și de aspectele socio-economice care se referă la conservarea pescuitului și acvaculturii în propria zonă geografică sau domeniul de competență, și va sprijini în strânsă cooperare cu oamenii de știință colectarea, livrarea și analizarea datelor necesare pentru dezvoltarea măsurilor de conservare etc.