Obiectivele principale ale CCMN

Obiectivele principale ale ”CONSILIULUI CONSULTATIV PENTRU MAREA NEAGRĂ“ (CCMN) sunt în concordanță cu obiectivele și principiile politicii comune în domeniul pescuitului, stabilite în Regulamentul (UE) № 1380/2013, și în special în art.43, al.1 al acestuia și anexa III la acesta, care includ obiectivele din Politica comună în domeniul pescuitului (PCP).

1. Activitățile legate de pescuit și acvacultură sunt ecologic durabile pe termen lung și sunt gestionate într-un mod care corespunde obiectivelor de realizare a unor beneficii economice și sociale și beneficii pentru ocuparea forței de muncă, precum și pentru asigurarea aprovizionării cu alimente.

2. Aplică abordarea de precauție la gestionarea pescuitului și are ca scop să garanteze că exploatarea resurselor biologice marine vii asigură recuperarea și menținerea populațiilor de specii capturate peste nivel, permițând o captură maximă durabilă. Pentru a atinge acest obiectiv de recuperare treptată și menținerea populațiilor de pești peste nivelul de biomasă, care permit o captură maximă durabilă.

Pentru atingerea obiectivului de recuperare treptată și menținerea populațiilor de pești peste nivelul de biomasă, care permit o captură maximă durabilă, așa că în cazul în care este posibil, nivelul capturei maxime durabile care trebuie atins până în anul 2015, astfel încât pentru toate stocurile trebuie să fie realizat cel târziu până în anul 2020 prin creșterea treptată progresivă.

3. Aplică o abordare ecosistemică la gestionarea pescuitului și acvaculturii pentru a garanta că impactul negativ al activităților de pescuit asupra ecosistemului marin este redus la minimum și că la activitățile legate de pescuit este evitată agravarea mediului marin.

4. Contribuie la colectarea de date științifice.

5. Obiectivele în special:

a) eliminarea treptată a aruncării capturii în mod corespunzător pentru fiecare caz în parte și luarea în considerare a celor mai bune avize științifice disponibile, prin evitarea și reducerea cu cât mai mult posibil a capturii nedorite, precum și asigurarea debarcării capturilor;

b) atunci când este necesar, folosirea capturilor nedorite în mod optim, fără a se crea piață pentru această captură care este sub mărimea minimă de referință pentru conservare;

c) asigurarea condițiilor de viabilitate economică și competitivitate a industriei de pescuit și prelucrarea peștelui, precum și a activităților în afara apei legate de pescuit;

d) asigurarea unor măsuri de ajustare a capacității de pescuit a flotelor la nivelul posibilităților de pescuit în conformitate cu al.2, în scopul de a menține flote viabile economice, fără exploatarea excesivă a resurselor biologice marine;

e) promovarea dezvoltării activităților durabile în domeniul acvaculturii în Uniune, în scopul de a contribui la aprovizionarea cu alimente, securitatea alimentară și ocuparea forței de muncă;

f) contribuție la asigurarea unui nivel de trai acceptabil al persoanelor care depind de activitățile de pescuit, ținând seama de pescuitul costier și aspectele socio-economice;

g) contribuție la asigurarea unei piețe interne eficiente și transparente pentru produsele pescărești și de acvacultură, precum și contribuție la asigurarea unor condiții de concurență echitabilă pentru produsele pescărești și de acvacultură oferite pe piața Uniunii;

h) documentare a intereselor consumatorilor și producătorilor;

i) promovare a activităților legate de pescuitul costier, și documentare a aspectelor socio-economice;

j) conformitate cu legislația Uniunii în domeniul mediului, în special cu obiectivul de a atinge o stare ecologică bună a mediului până în anul 2020, în conformitate cu art.1, al.1 din Directiva 2008/56/CE, și cu alte politici ale Uniunii.